20. ОУ „Тодор Минков“ е базово училище на СУ „Св. Климент Охридски“

И тази учебна година 20. ОУ „Тодор Минков“ ще е базово училище на СУ „Св. Климент Охридски“. В началото на месец октомври Галина Тимова, директор на 20. ОУ, сключи договор за сътрудничество с ръководството на университета.

Нашата институция ще даде възможност на студенти от няколко факултета да проведат педагогическата си практика през академичната 2021/2022 година – Факултет по класически и нови филологии, Факултет по науки за образованието и изкуствата и Философски факултета. От наша страна 16 педагогически специалисти ще бъдат базови учители и са в очакване на изпълнение на отговорните функции на учител- наставник на бъдещи колеги.

Партньорството ни с алма-матер е изключително важно и за развитието на 20. ОУ. Обменът на добри практики и постижения в науките, касаещи образованието, са отлична възможност за нашите преподаватели да развиват допълнително своите умения. През изминалата учебна година такива дейности бяха успешно осъществени в някои паралелки в начален етап и отчитаме ползите от това партньорство.