20. ОУ „Тодор Минков“ е домакин по НП „Иновации в действие“

НП „Иновации в действие“ е една чудесна възможност да споделим добри практики с колеги от страната. В 20. ОУ „Тодор Минков“ гостуват учители от 11. ОУ „Христо Ботев“, Благоевград и СУ „Константин Константинов“, Сливен. През изминалите два дни разказахме много за нашите иновативни подходи в училище. Днешният ден бе особено вълнуващ за учениците от класовете на г-жа Нели Койчева и г-жа Paulina Popcheva . Нашите опитни учители демонстрираха хибридни учебни часове с четвъртокласниците на СУ „Константин Константинов“ и прилагайки успешно в начален етап методи по модела 1:1 с възможностите на Microsoft Office 365 и образователните платформи WordWall и Kahoot! Чест и радост е да бъдем домакини на такъв тип сътрудничество, което създава трайни професионални връзки и приятелски отношения в педагогическата общност.