Проект на Еразъм+, ключова дейност 1 (КА1), Power of Erasmus+, Bad Laer, Germany на тема „Break the silence”

Наши колеги взеха участие в проект на Еразъм+, ключова дейност 1 (КА1), Power of Erasmus+, Bad Laer, Germany на тема „Break the silence”. 

По време на проекта бяха приложени „9 стъпки в работата за равенство между половете и овластяване на младите жени“, бяха разгледани различни подходи за справяне с домашното насилие. 

По време на първата среща (А1), в периода 01.03.2022 г. – 09.03.2022 г., педагозите Галя Христова, учител по немски език, и Надя Йорданова, учител по музика,  проучиха нови неформални методи за справяне с домашното насилие, работиха по създаване на нови онлайн/офлайн игри, ескейп стаи като образователен инструмент и работа с фотография и късоментражни филми. 

След завършване на първият етап от обучението, колегите участници споделиха на местно ниво, новите инструменти за справяне с проблема с част от учениците и учителите на 20. ОУ „Тодор Минков“. 

На втората среща (А2), проведена от 11.04.2022 г. до 16.04.2022 г., участниците Ирина Вандова, психолог, Зорница Янева, общообразователен учител, и Надя Йорданова, учител по музика, представиха дейностите споделени в своята институция, работиха по бъдещо сътрудничество, както и развиха компетенции за предотвратяване на насилие, основано на пола, и насърчаване на активно участие в местната общност.