Формуляр за въпроси от родителите на бъдещи първокласници

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

В условията на епидемична обстановка и ограничения за Вас е по-трудно да направите информиран избор къде да учи Вашето дете. Ние, екипът на 20. ОУ „Тодор Минков“ с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език, ще се радваме да Ви помогнем. Представяме Ви формуляр, в който можете да впишете Вашите три най-значими въпроса, за които не сте намерили информация вече. Ние ще Ви отговорим като публикуваме отговора на нашата страница.

За повече инфромация, свързана с прием I клас за учебната 2021/2022 година можете да прочетете тук