Рециклирането на отпадъци е важно, нашето отношение към околната среда – също

На 24.11.2023 екип на едно от водещите предприятия за рециклиране на отпадъци и производство на опаковки „В и Т ТРЕЙД“ООД посети 20. ОУ „Тодор Минков“ и представи важни теми на учениците от VI клас.

Лекцията бе посветена на замърсяването на околната среда и прекомерната употреба на бавноразградими опаковки от бита, на рециклирането и правилата за подбор и изхвърлянето на отпадъци в контейнерите за разделно събиране. Особено внимание бе обърнато на кръговата икономика и колко важно е да се използват многократно ресурсите, които, от една страна замърсяват, но от друга – могат да бъдат реинвестирани отново, ако бъдат събрани и обработени.

Инициативата е на г-жа Таня Сантева, родител на наша ученичка и член на Управителния съвет на Училищното настоятелство, за което екипът на училището сърдечно благодари!