Световен ден на ГИС в София

На 15.11.23 година беше отбелязан световният ден на ГИС (Географските информационни системи) в гранд  хотел,, Милениум‘‘ гр, София. Геопространственият подход е бъдещето. Официален организатор на събитието за страната е ЕСРИ България – компанията, която тази година чества 25 години от своето създаване. На събитието присъстваха г-жа Теменужка Спасова( родител)  и г-жа Цветелина Стоянова – преподавател в 20. ОУ,,Тодор Минков‘‘. Конференцията събра участници от цялата страна, представители на почти всяка една сфера у нас. В рамките на събитието бяха представени най-новите разработки, решения и добри практики в областта на геопространствените технологии и тяхното приложение за справяне с различните предизвикателства, пред които се изправяме – от климатични промени като засушаване и наводнения, през пандемията от коронавирус, управление при кризи, сигурност, инженерна инфраструктура, до градско планиране и много други. Бяха представени на живо демонстрации на най-съвременните ГИС технологии и приложения в различни сфери: кадастър, околна среда, ютилитис, ВЕИ, местно самоуправление, териториално планиране, сигурност, транспорт, здравеопазване, образование и други. Навлизането на съвременните информационни технологии (ИКТ) в българското училище вече е факт. Смисълът на преподаването с ГИС се свежда до:
1. Нов вид образователна технология – използване на ГИС при учене чрез откривателство (така наречения конструктивен метод на обучение). И досега този метод се прилага, но възможността да се използва ГИС с всичките данни, които може да съхранява, го издига на качествено ново ниво.
2. Обучение в умения и знания, без които човекът на новия глобален свят е без ориентир – глобални системи за ориентиране, принципи на използването на мобилните телефони, на автомобилните навигационни системи и редица други важни знания.