Базово училище сме на СУ „Св. Климент Охридски“ за академичната 2023/2024 година

За поредна година г-жа Галина Тимова, директор на 20. ОУ „Тодор Минков“ сключи договор със СУ „Св. Климент Охридски“ за базово училище, в което студенти от Факултета по науки за образованието и изкуствата, Факултета по класически и нови филологии.

Очакваме да посрещнем студенти, които ще имат в нашето училище хоспетиране, текуща и/ил преддипломна педагогическа практика, както и други форми на практическо обучение.

Третокурсници от специалност „Начална училищна педагогика“ вече наблюдават часовете по ФВС в начален етап, по време на които и след това се обсъждат основни елементи на урока, педагогически подходи и умения, които учениците трябва да придобият.