За поредна година участваме в НП „Заедно в изкуствата и спорта“

Уважаеми родители,

20. ОУ „Тодор Минков“ е одобрено и за учебната 2023/2024 за участие в национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“.

Училището ще се включи в националната програма с две вокални групи в начален и прогимназиален етап, една група по изобразително изкуство в начален етап, два баскетболни отбора за момчета и момичета в начален етап и един футболен отбор за учениците в прогимназиален етап.

Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране
талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество,
на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и изобразителното изкуство в училище.
Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност,
самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително
въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрола. Дейностите, които ще
се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното
развитие на учениците.