Учебна евакуация „Пожар“ протече успешно

На 27.10.2022 г. точно в 10:20 ч. започна учебната евакуация „Пожар“ за учениците от I до VII клас в 20. ОУ „Тодор Минков“ . Предварително бяха разгледани евакуационните схеми, поставени на определените за тях места в училището. Бе направен инструктаж на учениците какви са действията в училище при извънредна ситуация. Последва подаване на сигнал, извеждане на учениците под строй до определения сборен пункт в двора на училището.