DSD семинар за българските училища

За първа година 20. ОУ „Тодор Минков“ участва в конференцията на Посолството на Федерална република Германия с DSD-училищата в България.

Събитието се провежда в Прак-хотел Москва и в него участие взема г-жа Светлана Карабельова, ръководител направление „Чуждоезиково очубение“ в 20. ОУ .

Подготовката за конституирането ни в училище, което има право да провежда изпити, официално признати от ФР Германия, а успешно защитилите ученици да получават немска диплома, е към своя успешен финал.