„Дигитални идеи за часа“ по проект на ERASMUS+ ще подобрят уменията на учителите ни с прилагане на технологиите в учебния процес

В периода от 08 до 12 август 2022 г. се проведе обучителен курс по проект ERASMUS+ 2022-1-BG01-KA122-SCH-000076240 на тема “Дигитални идеи за часа: присъствено, онлайн или хибридно” в град Дюселдорф, Германия. Курсът е организиран и се провежда от Institut für Internationale Kommunikation e. V. в сградата на института. В него взеха участие двама учители по немски език от 20. ОУ „Тодор Минков“ – Михаела Нинова и Нелина Петрова.

Цел на курса е усъвършенстването на дигиталните умения на участниците и подготовка при необходимост от хибридно обучение. Представени са различни приложения за работа в дигитална среда, които правят работата по време на час по-интересна и иновативна. По време на курса участниците се запознаха  с различни видове техники за създаване на тестове, упражнения и образователни игри с помощта на онлайн инструменти. Важна част от обучението беше и споделянето на личен опит от участниците.

Съдържание на курса:

  • Компетентности за дигитална учебна среда
  • Използване на Smartboards iPADs по време на присъствено обучение
  • Приложения и инструменти в практиката
  • Хибридно обучение: техника и концепция
  • Дигитална класна стая: Практически пример за културна естетика
  • Online инструменти: игри и интерактивни работни листи
  • Проучване за материали за учебния час: авторско право и лицензи

Основни теми на курса бяха:

– Практикуване на собствени изследователски техники за търсене на подходящи учебни материали в интернет

 – Активно обсъждане на дидактическите възможности за повишаване на мотивацията чрез геймификация и интерактивни учебни материали

 – Създаване на собствени учебни материали в областта на дигиталното обучение

 – Адаптиране на иновативни идеи за преподаване

Предстои представяне на резултатите на вътрешноучилищна квалификация през месец септември.