Ще преподаваме чужд език, прилагайки невролингвистичния подход

Мария Илиева, старши учител по френски език в начален етап ,взе участие в обучителен курс по Еразъм+, проект 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030630 “Approche neurolinguistique“( ANL) заедно с преподаватели по френски език от Америка, Италия, Унгария, който се проведе от 25.07-29.07.2022 год. в гр. Руан ,Франция .Лектори на курса бяха Inès Ricordel и Vi-Tri-Truong,сертифицирани преподаватели по l’ANL.Целта на обучението беше да се разгледат и разберат принципите на l’ANL,да се разгледат стратегиите и различните фази на преподаване на чужд език :устна реч(говорене),четене, писане като се прилагаха на чуждестранни студенти изучаващи френски език във French in Normandy.

Повече за курса можете да научите от тук: https://20ou.bg/?page_id=2815