Преместване на ученици

Уважаеми родители на ученици от други училища (които желаете да преместите децата си в 20. ОУ „Тодор Минков“),

След 15.06.2022 г. ще обявим свободните места в паралелките, които ще бъдат V клас през учебната 2022/2023 г. , както и свободните места за останалите паралелки.

Моля, имайте подавайте заявления чак тогава, когато на страницата Свободни места актуализираме информацията и обявим свободните бройки.