Класация на училищата в София за НВО VII клас, 2021 г.

Впечатляващи са резултатите на учениците от 20. ОУ „Тодор Минков“, които тази година участваха на Национално външно оценяване. За първи път от 2017 година училището ни отново заема престижното първо място на изпита по БЕЛ сред столичните общински основни училища на изпита по БЕЛ. В общата класация пред 20. ОУ „Тодор Минков“ са СМГ „П. Хилендарски“ (гимназия с държавен прием след V клас) и четири частни училища. Изключително важно е да се отбележи, че учебната 2020/2021 година бе различна особено за прогимназиален етап, които учиха присъствено, но и в електронна среда. Пълноценното и стабилно провеждане на учебните часове чрез MS Office 365 и приложенията TEAMS, FORMS и др. дадоха солидна основа и богат инструментариум на учителите и учениците ни. Различната учебна година бе причина педагогическите специалисти да преминат редица обучения за използването на разнообразни образователни платформи в електронна среда. Подобряването на резултатите от учебния процес и постиженията на НВО са и благодарение на интензивната комуникация и партньорството с родителите, които са ключови фактори за успеха на всяко дете.

Данните и графиките са взети от: http://www.danybon.com/obrazovanie/klasacia-uchilista-sofia-nvo-bel-7-class-2021/

и НВО след седми клас – графично сравнение на училищата (ivandavidov.github.io)