20. ОУ „Тодор Минков“ е обявено за иновативно училище

С решение на Министерски съвет № 523 от 22.07.2021 г. 20. ОУ „Тодор Минков“ е обявено за иновативно училище. Школото ни е вписано под № 394 в списъка с 510 общински, държавни и частни училища.

През 115-годишната си история нашето 20. ОУ винаги е съчетавало добрите традиции на българското образование и успешни новаторски подходи. През следващите 4 години ще продължим да подобряваме учебния процес с най-добрия баланс между иновациите и утвърдените образователни ценности.