По-безопасна учебна среда

От 14.04.2021 г. в 20. ОУ „Тодор Минков“ започна монтажът в класните стаи и кабинетите на уреди за присъствена дезинфекция на въздуха R3S UVC 80 – 40 W – Ozone Free.

Уредите са безопасни за употреба в присъствието на хора. Всеки апарат е направен от напълно закрита бактерицидна лампа, която унищожава всички преминали през нея бактерии, вируси и спори във въздуха.

Кои са предимствата:

  • Високоефективен – за кратко време дезинфекцира въздуха в помещение до 150 м3/час;
  • Присъствена дезинфекция – без вредни емисии, помещението остава обитаемо при включено устройство;
  • Нe изисква надзор по време на работа;
  • 254 nm дължина на вълната не отделя озон.

С използването на уредите за присъствена дезинфекция ще осигурим по-здравословни и безопасни условия на учене и труд.