Наши учители преминаха обучение по ЕРАЗЪМ+ в Австрия

Бяхме част от младежка мобилност към Еразъм + на тема „Keep calm and fight depression“ (Запази спокойствие и се бори с депресията). В проекта участваха представители от следните България, Румъния, Испания и Турция.  Запознахме се с особеностите на депресията, чухме разкази на хора, които са изпадали в това състояние. Те споделиха как депресията се е отразила на живота им. Представихме данни, свързани с употребата на антидепресанти в различните държави и проведохме дебат по темата. Разгледахме и петте етапа на скръбта: отричане, гняв, премисляне, депресия и приемане, като те бяха основен мотив в една от любимите ни задачи: изготвяне на кратък филм на тема депресия. Самият курс включваше по-малко теоретична част и повече практическа насоченост, където самостоятелно намирахме, анализирахме и представяхме информация.  Естествено, не пропуснахме и културната вечер между страните, където представихме България чрез презентация, видео, храна и танци.