Поздравителен адрес от г-жа Клодия Калво, заместник-съветник по сътрудничеството и културната дейност, Аташе по образователно сътрудничество към Френски институт в България