Г-жа Йорданка Фандъкова направи проверка на ремонтните дейности в 20. ОУ „Тодор Минков“

На 26.08.2022 се проведе работна среща в 20.ОУ „Тодор Минков“ между г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, г-н Ангел Джоргов, зам.-кмет по строителството на Столична община, г-н Димитър Божилов, кмет на район „Триадица“, г-жа Ваня Максимова, началник отдел „Обществено строителство“ към Столична община, г-жа Галина Тимова, директор на 20. ОУ „Тодор Минков“ и г-жа Вероника Трифонова, председател на Обществения съвет на училището. Г-жа Фандъкова разгледа работата в тоалетните на първия и втория етаж и постави въпроса на коя дата ще приключат всички ремонтни дейности и функционирането на съоръженията ще бъде възможно. Техническият ръководител на обекта, представляващ „РКЕМ ГРУП“ ЕООД, заяви, че на 07.09.2022 ще бъдат завършени напълно три от четирите тоалетни. Градоначалникът прояви интерес да посети училището още веднъж на уречената дата, с което даде ясен сигнал, че не би оставила без контрол и от нейна страна изпълнението на поетите ангажименти.
Срещата продължи с обход на таванските помещения, за да се направи оглед на подменените покривни конструкции. Ремонтът на покрива в основните учебни сгради е почти напълно завършен. По отношение на подобряване на енергийната ефективност в сградата и поставянето на минерална вата и окачен таван на втория етаж в основната сграда, боядисването и закачането на осветителните тела се очаква да приключи до края на месец август. От днес стартира ремонтът на физкултурния салон, който също се очаква да завърши преди 15.09.2022 г.
По време на срещата с кмета на София и експертите бе обсъдена възможността за изграждане на СТЕМ-център в подпокривното пространство на сградата, която се намира по протежението на бул. „Ген. Скобелев“. Пространството е достатъчно голямо за организиране и оборудване на сектори за различни предмети по природни науки, както и за организиране на групова работа.
Г-жа Фандъкова сподели за възможността за реализиране и на еко-проекта, подготвен преди няколко месеца от г-жа Десислава Билева, зам.-кмет на Столична община.

Sofia BG – Фандъкова: Очаквам до началото на учебната година ремонтните дейности в общинските училища да приключат – Показване на новини и събития от първа страница