20. ОУ „Тодор Минков“ ще има площадка по БДП

Министерството на образованието и науката оповести спечелилите проекти по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул  „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Нашият екип подготви проектно предложение за площадка за безопасност на движението по пътищата, което бе одобрено за финансиране.

Осъвременяването на учебната среда в училище създава условия учениците ни да учат с интерес и да възприемат наученото през своя собствен опит.

Списък на училищата с одобрени проекти:

https://www.mon.bg/upload/26174/3NP_Uchilishta_BDP_120521.pdf