„ДА РАЗБИРАШ СВЕТА“ по проект ERASMUS+ 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030630

 „Да разбираш света“ – това е мотото на Института за интернационална комуникация (IIK – Institut für Internationale Kommunikation) в град Дюселдорф, Германия.

        Светлана Карабельова, ръководител направление „Чуждоезиково обучение“ и Александрина Кантурска,учител по немски език, успешно завършиха своята чуждестранна специализация на тема: „Дигитално управление на обучението: платформи за обучение, учебни материали и изпити“ в този институт.

         Обучението се проведе от 15. до 19.08.2022г. в рамките на 30 учебни часа и имаше следното съдържание:

      * Дигитално управление на обучението: MOODLE

      * Експертен доклад: „Управление на хибриден учебен процес“          – практически начини: дигитални инструменти

      * Алтернативен изпитен формат: създаване на интерактивни онлайн упражнение с помощта на изкуствен интелект

      * Работа с интерактивни дигитални дъски, вместо учебни платформи      

* Практическа проверка в хибридното обучение и практически ден, в който бяха направени  дигитални и хибридни опити за обучение.