STE(A)M based teaching at school and pre-school education в Kuressaare, Estonia

В периода от 14 до 20 август се провежда обучителен курс по проект ERASMUS+ 2022–1–BG01–KA122–SCH-000076240 на тема STE(A)M в град Куресааре, Естония. Курсът е организиран и се провежда от ERA – Europe Route Education Youth Sports and Culture Association в иновативното училище Saaremaa Gymnasium – https://saaremaa.edu.ee/ и в него участват Галина Тимова, директор на 20. ОУ „Тодор Минков“ и Кремена Пенчева, старши учител, преподавател по математика и компютърно моделиране и информационни технологии.

Обучението е насочено към овладяване на умения за създаване на ресурси за мултидисциплинарни часове и прилагане на STEAM подхода при преподаване на предмети в начален и прогимназиален етап. Представени са различни инструменти за интегриране на аудио и визуални ресурси.

По време на курса бе представена и Естонската образователна система, по време на която се проведе интересна дискусия и сравнителен анализ на предимствата й.