Ивелина Средкова

e-mail:  i.sredkova@20ou.bg

ОБРАЗОВАНИЕ

Средно образование

 • Професионална гимназия „Георги Сава Раковски“ с  профил Английски език, гр. Костенец, 2010г.

Висше образование

 • СДК – Учител за работа с деца и ученици със СОП. СУ „Св. Климент  Охридски“
 • Магистърска степен – „Предучилищна педагогика“, СУ „Св. Климент Охридски“
 • – Бакалавърска степен – „Логопедия“ , СУ „Св. Климент Охридски“

КВАЛИФИКАЦИИ

 • Удостоверение за участие в обучение на тема „Създаване и използване на електронни уроци и дигитално учебно съдържание“, проведен от РААБЕ България ЕООД, София в периода 21.11.2020-28.11.2020 г.
 • Свидетелство за професионално – квалификационна степен  -IV ПКС, проведено от Тракийски университет, гр. Стара Загора, за периода: 21.10.2020г.
 • Сертификат за участие в обучение на тема : „Организиране на дейности за подкрепа на деца със СОП“, проведен от РААБЕ – България ЕООД, София  проведен на : 12.06.2020г.
 • Сертификат за участие в обучение на тема : „Оценяване на резултатите от обучението  и постиженията на децата и учениците със СОП“, проведен от РААБЕ – България ЕООД, София  проведен на: 09.06 2020г.
 • Удостоверение за участие в обучение на тема „Работа с трудни деца в началното училище“, проведен  от  СУ,“ СВ. Климент Охридски“, София за периода 28.03.2020-29.03.2020 г.
 • Удостоверение за допълнително обучение на тема „Професионални умения на учителя“, проведен  от  Тракийски университет , гр. Стара Загора, за периода: 06.03.2020-07.03.2020 г.
 • Удостоверение за участие в обучение на тема „Работа с трудни деца в детската градина“, проведен  от  СУ,“ СВ. Климент Охридски“, София за периода 15.02.2020-16.02.2020 г.
 •  
 • Удостоверение за участие в обучение на тема „Презентационни умения на учителя“, проведен от  Фондация“ КУЗМАНОВ“, София,  за периода:  04.01.2020-05.01.2020 г.
 • Свидетелство за професионално – квалификационна степен  -V ПКС, проведено от Тракийски университет, гр. Стара Загора, за периода: 04.11. 2019г.
 • Удостоверение за допълнително обучение на тема: „Възможности за професионално развитие на педагогическите специалисти“, проведен  от  Тракийски университет , гр. Стара Загора, за периода: 26.02.2019 -27.02.2019 г.
 • Удостоверение за участие в обучение на тема „Техники за работа с деца с хиперактивност и дефицит на вниманието“, за периода: 04.12.2018-05.12.2018 г.
 • Удостоверение за участие в обучение на тема „Екипите за личностно развитие в училищата и детските градини, /Приобщаващо образование/, проведен от  Фондация“ КУЗМАНОВ“, София,  за периода:  13.03.2017-14.03.2017 г.
 • Сертификат за участие в обучение на тема: „Алтернативни системи за комуникация при работа с деца с разстройства от аутистичния спектър“, проведен от Алтер Консулт ООД  за РЦПИОВДУСОП – София – град, за периода: 22.10.2014г.
 • Сертификат за участие в обучение на тема: „Ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности „ , проведен от РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР  – София – град , за периода: 16.10.2014г.

КАРИЕРА

 • От 08.02.2017г. до момента – ресурсен учител в 20 ОУ„Тодор Минков“
 • От 06.10.2014 до 01.07.2016 – ресурсен учител в РЦПППО-София град
 • От 10.04.2014г до 10.06.2014г – практически стаж по специалност „Логопедия“ към 6 – то  помощно училище, гр. София.