Интернет на нещата в IV“г“ клас

Виктор Еманиулов, баща на ученик от класа, разказа интересни факти за интернет. Една от световните тенденции в последните години – Internet of things, бе разяснена на нашите четвъртокласници. Г-н Емануилов разказа и за програмирането, което вече се изучава в начален етап.