“eTests, eAssignments, eGames and other eGadgets for Innovative Teachers”​ ERASMUS+ 2022 1 – 1 – BG01 – KA122 –SCH -000076240, Манавгат, 2022 г. 

ERASMUS+ 2022 1 – 1 – BG01 – KA122 –SCH -000076240, Манавгат, 2022 г.  Как „да разчупим леда“( Icebreakers), какви енергизатори (energisers)  да използваме по време на обучението от разстояние в електронна среда, така че учениците да работят по-добре заедно като колективни играчи, да бъдат по-мотивирани и активни в учебния процес? Как с помощта на … Продължете с четенето на “eTests, eAssignments, eGames and other eGadgets for Innovative Teachers”​ ERASMUS+ 2022 1 – 1 – BG01 – KA122 –SCH -000076240, Манавгат, 2022 г.