“eTests, eAssignments, eGames and other eGadgets for Innovative Teachers”​ ERASMUS+ 2022 1 – 1 – BG01 – KA122 –SCH -000076240, Манавгат, 2022 г. 

ERASMUS+ 2022 1 – 1 – BG01 – KA122 –SCH -000076240, Манавгат, 2022 г. 

Как „да разчупим леда“( Icebreakers), какви енергизатори (energisers)  да използваме по време на обучението от разстояние в електронна среда, така че учениците да работят по-добре заедно като колективни играчи, да бъдат по-мотивирани и активни в учебния процес? Как с помощта на различни електронни инструменти учителят да установи ефективно пропуските на учениците, техните индивидуални знания и умения?  Това бяха само част от нещата, с които се запознаха нашите колеги Иванка Стоянова, учител по математика в прогимназиален етап, Албена Ангелова, учител по география в прогиназиален етап, Румяна Цанова – начален училет, Тоня Владева-Дирекова, учител по немски език и Лиляна Иванова – логопед, които участваха в третата мобилност по проект ERASMUS+ 2022 1 – 1 – BG01 – KA122 –SCH -000076240. Той е съфинансиран от Център за развитие на човешките ресурси и програма Еразъм+ на Европейския съюз.  

Обучителният курс “’eTests, eAssignments, eGames and other eGadgets for Innovative Teachers’”​ се проведе в периода 10.07. – 16.07. 2022 г. в гр. Манавгат, Турция.  

Основни теми на курса бяха: 

  • „Ледоразбивачи“ за онлайн обучение и дейности за изграждане на екип в отдалечени онлайн класни стаи 
  • eTests: Преглед на платформи и приложения за създаване на електронни тестове 
  • Приложение за организиране на дебати – Kialo Edu https://www.kialo-edu.com/ 
  • Как да създадете образователна игра тип „Escape rooms“ с MS Forms и Google Form 
  • Създаване на интерактивни видео задачи  https://flipgrid.com/ 
  • Геймификация и обучение с игри. Платформи за създаване на образователни игри – LearningApps 
  • Създаване на тестове и викторини с помощта на https://www.mentimeter.com/ 
  • Приложения за задачи със симулации https://phet.colorado.edu/ 

Предстои представяне на резултатите на вътрешноучилищна квалификация през новата учебна година.