“Multimedia materials in pre-school and primary school education during pandemic and post-pandemic times“ по проект ERASMUS+ 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030630, Малта, 2022 г.

Приключи втората мобилност по проект ЕRASMUS+ 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030630, в която участваха Мария Дойчинова, учител по математика в прогимназиален етап, и Паулина Попчева, старши учител в начален етап. Обучителният курс “Multimedia materials in pre-school and primary school education during pandemic and post-pandemic times“ се проведе в периода 02.07.2022-08.07.2022 г. в Ла Валета, Малта, където нашите педагози бяха … Продължете с четенето на “Multimedia materials in pre-school and primary school education during pandemic and post-pandemic times“ по проект ERASMUS+ 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030630, Малта, 2022 г.