Финландската образователна система по проект ERASMUS+ 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030630

Приключи първата от трите мобилности по проект 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030630 „Нашите традиции са мост към бъдещето“ , съфинансиран от Център за развитие на човешките ресурси и програма Еразъм+ на Европейския съюз. Галина Тимова, директор на 20. ОУ „Тодор Минков“ и Кремена Пенчева, старши учител и преподавател по математика, компютърно моделиране и информационни технологии и физика, посетиха курс … Продължете с четенето на Финландската образователна система по проект ERASMUS+ 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030630