Финландската образователна система по проект ERASMUS+ 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030630

Приключи първата от трите мобилности по проект 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030630 „Нашите традиции са мост към бъдещето“ , съфинансиран от Център за развитие на човешките ресурси и програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Галина Тимова, директор на 20. ОУ „Тодор Минков“ и Кремена Пенчева, старши учител и преподавател по математика, компютърно моделиране и информационни технологии и физика, посетиха курс “Structured Educational Visit to Schools & Training Seminars in Finland” в периода 30.04.2022 – 07.05.2022 г. в гр. Хелзинки и гр. Еспоо, Финландия.

Представяне на резултатите на вътрешноучилищна квалификация 03-05.06.2022