Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

На Лазаровден бе изпълнена основната част от проекта на 20. ОУ „Тодор Минков“ по национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“.

Родителите на нашите първокласници, заедно с възпитаницте ни и учителите, засадиха десетки дръвчета в двора на Софийски районен съд. Изборът на място стана със съдействието на г-н Димитър Божилов, кмет на район „Триадица“, и с подкрепата на г-н Александър Ангелов, председател на Софийски районен съд, които приветсваха с радост идеите на проекта, представени от Галина Тимова, директор на 20. ОУ „Тодор Минков“. Местата за озеленяване в двора на училището са малко, а местоположението на терена, който избрахме, е подходящ грижата за дръвчетата да продължи.

Участието на родителите в училищния живот е ключова и постоянна дейност, която носи сигурни успехи за всяко дете. В условията на извънредна епидемична обстановка достъпът да училището за това важно участие бе ограничен. Именно това мотивира ръководството на училището да избере такъв вид дейност, засаждане на дръвчета – да е на открито, да даде възможност на всички желаещи семейства да дадат своя принос в осъществяването й, да научим децата ни на още едно добро дело, да споделим време за разговори и съвместна дейност. Дори и да се видим на живо, защото в разгара на пандемията това бе забранено.

Екологичното възпитание на нашите ученици също е приоритет за 20. ОУ „Тодор Минков“. Засждането на растения и целенасочена грижа за заобикалящата ни среда е важна част от обучението, възпитанието и социализацията на всяко дете. Още по-успешно това се постига, когато родители и учители, най-значимите възрастни за подрастващите, са заедно и дават добрия пример съвместно.

Ръководството на 20. ОУ „Тодор Минков“ изказва своите най-сърдечени благодарности:

На всички родители, ученици и учители, които заедно засадиха ясени, явори и липи в двора на Софийски районен съд, а след това продължиха и с облагородяването на двора на училището ни, както и с пресаждането на десетки цветя за коридорите и класните стаи.

На г-н Димитър Божилов, кмет на район „Триадица“, който, заедно с г-жа Мина Йоргова, експерт-еколог в районната администрация, съдействаха за избор на насаждения и най-подходящ терен.

На г-н Александър Ангелов, председател на Софийски районен съд, за позволението да реализираме нашия проект на терена на съда, защото близостта до училището е важна особено за нашите деца, които ще продължат грижата за своите първи (вероятно) лично посадени дръвчета, които се надяваме символично да растат и израстват заедно с тях.

На г-н Никола Рахнев, GORATA.BG , за предоставяне на част от насажденията, с които изпълнихме проекта.