7 клас

Български език – „Клет България“

Литература – „Клет България“

Математика – „Просвета – София“

Математика – „Просвета – София“, учебна тетрадка 1

Математика – „Просвета – София“, учебна тетрадка 2

Немски език – „Клет България“

Френски език – ИК „Колибри“

История и цивилизации – „Просвета – София“

География и икономика – „Просвета Плюс“

Биология и здравно образование – „Просвета – София“

Химия и опазване на околната среда – „Клет България“

Физика и астрономия – „Клет България“

Информационни технологии – „Клет България“

Изобразително изкуство – „Просвета Плюс“

Технологии и предприемачество – „Бит и техника“

Музика – „Просвета – София“