6 клас

Български език – „Клет България“

Литература – „Клет България

Математика

КМИТ

  Немски език – „Клет България“

  Френски език –

  Човекът и природата – „Просвета АзБуки“

  История и цивилизация

   География и икономика

   Изобразително изкуство

   Технологии и предприемачество – „Бит и техника“

   Музика – „Просвета – София“