6 клас

Български език – „Клет България“

Литература – „Клет България“

Математика –

Немски език – „Клет България“

Френски език –

Човекът и природата – „Просвета АзБуки“

История и цивилизации – „Институт за образователни политики Архимед и Диоген“

География и икономика

Изобразително изкуство –

Технологии и предприемачество – „Бит и техника“

Музика – „Просвета – София“