4 клас

Български език и литература – „Клет България“ ООД

Читанка – „Клет България“ ООД

Немски език – „Просвета – София“ АД

Немски език – „Клет България“ ООД

Френски език – ИК „Колибри“ ООД –

Математика – „Бит и техника“ ООД, първа част

Математика – „Бит и техника“ ООД, втора част

Математика – „Бит и техника“ ООД, учебна тетрадка 1

Математика – „Бит и техника“ ООД, учебна тетрадка 2

Математика – „Бит и техника“ ООД, учебна тетрадка 3

Компютърно моделиране – „Просвета – София“ АД

Компютърно моделиране – „Просвета – София“ АД, учебна тетрадка

Човекът и обществото – „Клет България“ ООД

Човекът и природата – „Клет България“ ООД

Музика

Изобразително изкуство – „Клет България“ ООД

Технологии и предприемачество – „Бит и техника“ ООД