3 клас

Български език и литература – „Клет България“ ООД

Читанка – „Клет България“ ООД

Немски език – „Клет България“ ООД

Френски език – ИК „Колибри“ ООД –

Математика – „Бит и техника“ ООД

Математика – „Бит и техника“ ООД, учебна тетрадка 1

Математика – „Бит и техника“ ООД, учебна тетрадка 2

Математика – „Бит и техника“ ООД, учебна тетрадка 3

Компютърно моделиране – „Просвета – София“ АД

Човекът и обществото – „Домино“ ЕООД

Човекът и обществото – „Домино“ ЕООД, учебна тетрадка

Човекът и природата – „Клет България“ ООД

Музика – „Просвета Плюс“ ЕООД

Изобразително изкуство – „Просвета Плюс“ ЕООД

Технологии и предприемачество – „Бит и техника“ ООД