1 клас

Буквар – „Просвета Плюс“ АД

Читанка – „Просвета Плюс“ АД

Учебна тетрадка по писане № 1 – „Просвета Плюс“ АД

Учебна тетрадка по писане № 2 – „Просвета Плюс“ АД

Учебна тетрадка по писане № 3 – „Просвета Плюс“ АД

Учебна тетрадка към читанка – „Просвета Плюс“ АД

Математика – „Бит и техника“ ООД

Музика – „Просвета плюс“ АД

Изобразително изкуство – „Бит и техника“ ООД

Технологии и предприемачество – „Бит и техника“ ООД

Родинознание – „Просвета Плюс“ ЕООД

Родинознание – „Просвета плюс“ ЕООД, учебна тетрадка