1 клас

Български език и литература – „Клет България“ ООД

Учебни тетрадки по предмети – „Клет България“ ООД

Читанка – „Клет България“ ООД

Математика – „Бит и техника“ ООД

Математика – „Бит и техника“ ООД, учебна тетрадка 1

Математика – „Бит и техника“ ООД, учебна тетрадка 2

Математика – „Бит и техника“ ООД, учебна тетрадка 3

Музика – „Просвета плюс“ 

Изобразително изкуство – „Клет България“ ООД

Технологии и предприемачество – „Бит и техника“ ООД

Родинознание – „Просвета Плюс“ ЕООД

Родинознание – „Просвета плюс“ ЕООД, учебна тетрадка