Проект : Училище за активни и толерантни граждани в модерното общество

Проект с Регистрационен номер: 2019-1-BG01-KA101-062024 По Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ сектор „Училищно образование „ Целта на настоящият проект е: 1. Чрез програмата за мобилност, изпратените учители да придобият знания, умения и нагласи, свързани с изграждането на специфични нагласи сред учениците в образователната институция. Тези нагласи включват: толерантност към различните от тях, развиване … Продължете с четенето на Проект : Училище за активни и толерантни граждани в модерното общество