Аксиния Янчева Казакова

Старши учител начален етап на основното образование 

Образование: Висше  

  • ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново/1991 г./ 

         Специалност: Начална училищна педагогика 

  • Институт за начални и детски учителки „Лазар Станев“ – гр. Плевен/1983 г./ 
  • Английска езикова гимназия – гр. Видин /1980 г./ 

Работи в 20. ОУ „Тодор Минков“ от 1999 година 

Контакти: a_kazakova@abv.bg 

 Квалификации

Втора професионално – квалификационна степен – 1997 г. 

Специализация – курс за следдипломна специализация по начална училищна педагогика – СУ“ Св. Климент Охридски“ – 1996 г. 

Моите цели и задачи като преподавател: 

    В своята работа съм преминала през различни промени , но най-важни винаги са били учениците ми. Всеки отделен випуск идва с белезите на своето време, с различна типология психика, с различен мироглед и интереси. Моята задача като учител е да намеря път към всяко дете, да го опозная, да открия талантите и проблемите му, да го подкрепя и насоча, да спечеля доверието му и това на неговите родители. За мен е важно да изградя екип от деца от своя клас, които да работят заедно, без да накърнявам тяхната идентичност, в една спокойна и продуктивна среда, разкривайки своя потенциал.