Диляна Динева Рунчева

ОБРАЗОВАНИЕ:

Средно образование – ТВТМ „инж. Ив. Бънзаров“, гр. Раднево, 1990 г.

Полувисше образование – Институт за учители по практика, гр. Сливен, 1991 г.

Специалност – Силнотокова електротехника

Присъдена квалификация – Преподавател по учебна и производствена практика.

Висше образование – магистър, ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, 1996 г.

Специалност – Педагогика на обучението по техника и технологии. 

Специализация – Електронна и компютърна техника.

Присъдена квалификация – Учител по техника и технологии; Педагог-електроинженер.

КВАЛИФИКАЦИИ:

Свидетелство за V ПКС, Тракийски университет, гр. Стара Загора; 04.11.2019 г.;

Свидетелство за IV ПКС, Тракийски университет, гр. Стара Загора, 21.10.2020 г.;

Свидетелство за III ПКС, Тракийски университет, гр. Стара Загора, 13.03.2021 г.

СЕРТИФИКАТИ, УДОСТОВЕРЕНИЯ, ГРАМОТИ:

УДОСТОВЕРЕНИЕ от Национален педагогически център за завършено обучение на тема „Базови и специфични компютърни умения на учители“, 01.03.2007 г.;

УДОСТОВЕРЕНИЕ от СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, тема „Диференцирано оценяване  на учебна дейност – портофилиото като инструмент“, 03.04.2007г., брой кредити: 1.06;

СЕРТИФИКАТ за обучение от РУ на образованието София-град, тема „Практически насоки за обучението по предприемачество в уроците по технологии и предприемачество в пети-девети клас“, 05.10.2016 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършен обучителен курс, гр. Благоевград, тема „Мотивация, дисциплина, внимание – как да завладеем класа (групата), да задържим вниманието им и да ги вдъхновим да продължат да работят сами“, 24.05.2017г., брой кредити: 1;

УДОСТОВЕРЕНИЕ от фондация „Европартньори 2007“, гр. София, тема „Родителите като активни партньори на децата си и родителите им в училище“, 2018 г., брой кредити: 1;

УДОСТОВЕРЕНИЕ за допълнително обучение от Тракийски университет, гр. Стара Загора, тема „Професионални умения на учителя“, 09.03.2020 г., брой кредити: 1;

УДОСТОВЕРЕНИЕ от РААБЕ България ЕООД, гр. София, тема „Ефективно използване на свободни образователни ресурси и дигитално учебно съдържание в обучението, 30.11.2020 г., брой кредити: 1;

ГРАМОТА от Столична община, район „Триадица“, тема: „За съхранение на българските традиции и високи творчески постижения на 20 ОУ „Тодор Минков“, 01.03.2020 г.