Наши педагози се запознаха с образователната система на Швеция

Любен Стаменов, ЗДАСД, и Лиляна Иванова, координатор на екипа за личностна подкрепа, посетиха в периода 10.03.2024-17.03.2024 три училища в Стокхолм, Швеция. Квалификационният курс е част от изпълнението на програмата по акредитацията на 20. ОУ „Тодор Минков“ 2023-1-BG01-KA121-SCH-000129362, съфинансирана от Европейския съюз и ЦРЧР.

Организаторите от ENGLISH MATTERS правят възможно това обучение с участието на педагогически специалисти от дванадесет европейски държави с цел да се насърчи работата в екип с някои от тях. Мобилността помога на всеки участник да се запознае в детайли с образователния закон на Швеция, да сравни своите опит и умения с тези на скандинавската страна, а така също и да се подобрят комуникативните способности, да обменят опит и да се почувстват всички участници като част от една обща европейска педагогическа общност.

Проведени са три визити на училищата: Lilla Alby sкola, Ursvikskolan, Kista Grundsкola.

Благодарение на наблюдение на учебния процес в реална среда се достига до същината на педагогиеското взаимодействие в шведски училища, както и да се обсъдят представените практики с колегите. Представени бяха начина на преподаване, работата с учениците със специални потребности, дисциплината по време на часовете, материалната база, персонала, отношенията между учители и ученици, отношенията между самите ученици.