Наши учители преминаха обучение по ЕРАЗЪМ+ в Испания

Габриела Стоилова и Стефани Стефанова, учители в начален етап, преминаха обучение на тема Celebrate the diversity в Мадрид, Испания.

„В проекта участваха представители от България, Турция, Македония, Румъния, Австрия и Испания.

Много от дейностите бяха насочени към това да споделяме на какво ниво е толерантността към различните култури и раси в собствените ни държави. Имаше и много практически задачи – сами изготвихме театрална сцена, кратък филм и интервюирахме хора за толерантността в Испания към различните култури.

Дните на Еразъм+ ни предложиха шанс да открием нови култури, да подобрим своите езикови и междукултурни умения и да подобрим европейските ценности на толерантност, уважение и многообразие.“