5-членен екип от педагози бе на структуриран курс по акредитационната ни прогарама по ЕРАЗЪМ+ в град Манавгад, Турция

Как протича една мобилност по проект по ЕРАЗЪМ+ за акредитация 2023-1-BG01-KA121-SCH-000129362, съфинансирана от Европейския съюз и ЦРЧР:

„В периода от 23.07.2023 г. до 30.07.2023 г. взех участие в участие в мобилност по ЕРАЗЪМ+, проект „Multimedia and web- based objects in pre-school and school education“ в Манавгат – Анталия, Турция, организатор на който е Europe Route Education Youth Sports and Culture Association.

            През първия ден се проведоха игри за сплотяване и опознаване на екипа участващ в мобилността и как да ги приложим в обучението от разстояние в електронна среда. Всички участници бяха запознати с предимствата и недостатъците при използването на Google Classroom, където бе създадена виртуална класна стая за целите на курса.

            Вторият ден бе за представяне на училищата, участващи в мобилността. Запознахме се и с различни онлайн базирани инструменти за проверка на знанията на учениците. В следобедната сесия разгледахме онлайн платформата Kialo-edu.com. Всеки от участниците създаде свой ресурс в платформата, като за домашна работа бе дадено да обясним как и в кой учебен предмет можем да я използваме. След кратка пауза към обучението се присъедини Хасан Бибер, който ни представи в кратко как е организирана турската образователна система.

            Следващият ден бяха представени различни приложения за сканиране и лесно пренасяне на документи в телефона ни и споделянето им с нашите ученици, които се обучават от разстояние в електронна среда. След кратка почивка участниците в мобилността се запознаха с онлайн базираните платформи Learning App, Nearpod, H5P за създаване на интерактивно видео. Всеки от участниците трябваше да създаде две интерактивни упражнения, които трябва да се вградят в интерактивно видео, което ще се използва в учебните часове с учениците. Денят завърши с посещение на античния град Сиде, където направихме видеа и снимки, които ще използваме в създаването на интерактивно видео.

            Четвъртият ден започна с представянето на платформата Flipgrid. Всеки участник създаде свои интерактивни материали и се проведе дискусия за използването на платформата в обучението на учениците в електронна среда. След обедната почивка обучението продължи със създаването на интерактивен урок с използването на MS Forms или Google Forms. Участниците се запознаха с функционалностите на системите и се научиха как да изготвят формуляр с разклонения. Участниците изготвиха образователна игра от типа Escape room. Денят завърши с разглеждане и обсъждане на създадените образователни ресурси.

            Петият ден стартира с посещение на турско училище, което е в гр. Манавгат. Проведохме разговори с учителите в училището и се запознахме с материалната му база. Следобед се работихме с онлайн платформата Canva и с начините на изработка на онлайн ресурси за обучение от разстояние в електронна среда. Всеки участник създаде брошура, календар, видео, грамота и др. Разгледахме и възможностите на онлайн платформата Open Shot Video Editor и създаването на видео с нея.

            На шестия ден посетихме град Алания, където разгледахме различни обекти, свързани с историческото минало на града и събрахме много материали, които в последствие се използваха в поставените задания от обучаващите.

            Седмият ден стартира със запознаване на участниците с разширените възможности на MS Power Point. Участниците се запознаха с възможността за изготвянето на обучителни ресурси с Power Point, различни от познатата на всички ни презентация. След кратка почивка участниците се запознаха с онлайн платформата за обработка на снимки Pixlr. Всеки участник имаше за задача да обработи снимка през платформата по зададени параметри и да я представи пред участниците. След обед се проведе дискусия между участниците за последващи действия за прилагането на получените знания и умения от обучението и за бъдещо сътрудничество между участниците. В края на деня се проведе церемония за връчване на сертификатите на успешно преминалото обучение.

            На 31.07.2023 г. в 20:00ч. в платформата MS Teams се проведе среща на участниците в мобилността в гр. Манавгат за обобщаване на резултатите от обучението, за задаване на въпроси за изучените онлайн ресурси и даване на практически съвети. За мен обучението беше изключително полезно, научих много нови неща, които със сигурност ще използвам в работата си и с удоволствие ще споделя сред екипа на 20. ОУ „Тодор Минков“.“