Проект „Образование за утрешния ден“ в 20. ОУ „Тодор Минков“

По проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ ще бъдат обучени 16 педагогически специалисти от начален етап на 20. ОУ „Тодор Минков“ на тема „Разработване на дидактически материали в онлайн платформи“ Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския … Продължете с четенето на Проект „Образование за утрешния ден“ в 20. ОУ „Тодор Минков“