Има 1 свободно място в паралелка в първи клас

В 20. ОУ „Тодор Минков“ в момента има 1 свободно място в паралелка със засилено изучаване на френски език в I клас.

Преместването на ученик в I клас става с подаване на заявление от родителите по реда на чл. 108 от Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование.

Заявлението може да бъде подадено на адрес: info@20ou.bg