20. ОУ „Тодор Минков“ получи антигенните тестове за ученици

Днес 20.ОУ „Тодор Минков“ получи 400 теста за първото тестване на учениците ни, което ще е сряда, 10.11.2021 г.

Набавихме и тестовете, които ще прилагаме на педагогическия и непедагогическия персонал.

Така училището създаде условия за безопасна среда и е готово да възстанови присъственото обучение на територията на училището.

Това са тестовете за ученици:

А това са тестовете за педагогическите специалисти и служителите: