Среща с Carole Venerucci и Sarah Amri

На 22.10.2021 г. се проведе първата виртуална среща между Галина Тимова, директор на 20. ОУ „Тодор Минков“, Мария Илиева, заместник-ръководител „Чуждоезиково обучение“ , Sarah Amri, преподавател по френски език, и Carole Venerucci, директор на Ecole Antony Hanry.

По време на срещата бяха набелязани конкретни теми, по които започват да си сътрудничат двете училища – съвместни класни дейности между паралелките, свързани с предстоящите празници. Бе договорено да се подготви календар на дейностите, по който да се работи съвместно.

Ecole Antony Hanry е училище, в което се преподава интензивно немски език, което е отлична възможност и нашите ученици, изучаващи немски да се включат в различни междуучилищни инициативи.

Сара Амри, нашият нов учител по френски език, бе своеобразен посланик на общата добра воля. От една страна тя представи изключително добре вече близо едномесечната си практика в нашето училище. От друга страна, като френски гражданин, бе гарант за Carole Venerucci, че 20. ОУ „Тодор Минков“ предоставя отлична възможност за опознаване и на българската култура и образователна политика с атрактивното си местоположение и успешните си практики през годините.

Междуучилищните партньорства са отлична възможност за образователен, културен и езиков обмен. Особено важно е нашите ученици да овладяват френски и немски език чрез интензивната му употреба не само в класната стая.