Бенефициенти сме на проект по ERASMUS +

Училището ни спечели финансиране по проект „Нашите традиции са мост към бъдещето“  на програмата ERASMUS+, дейност  „Мобилност”,  сектор  „Училищно образование”.

Проектното ни предложение е изцяло насочено в подкрепа на поставените стратегически цели:

  • Един наш преподавател ще участва в курс за обучение „The NeuroLinguistic Approach“ във Франция;
  • Двама наши преподаватели ще се обучат как да използват таблети и смарт устройства в помощ на обучението по чужд език. Курсът ще се проведе в Дюселдорф, Германия;
  • Двама наши педагогически специалисти ще пътуват до Хелзинки, Финландия, за да се запознаят пряко с финландската образователна система;
  • Двама наши педагози ще научат как да създават качествени дигитални образователни ресурси в курс, който ще се проведе в Малта.

Всички педагогически специалисти, които ще изпълнят мобилностите, ще имат важната задача да споделят наученото с цялата колегия на училището и други професионални общности.