Новите наръчници на Асоциация Родители

В полза на нашата училищна общност споделяме най-новото издание на наръчниците на Асоциация Родители:

за I клас – https://roditeli.org/static/888a2bb67262e46304547071218c2148/ar-1klas-2021.pdf

за V клас – https://roditeli.org/static/1029702b4a7213ab2ff7801c16fb6de7/ar-5-klas-2021.pdf

Тези наръчници могат да бъдат полезни на родителите на ученици и от други класове.