Sarah Amri е нашият нов учител по френски език

Днес училището ни посрещна най-новото попълнение в педагогическия екип, г-жа Сара Амри.

20. ОУ „Тодор Минков“ е от малкото столични училища с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език. Наша основна стратегическа цел е да повишим качеството на обучение по чужди езици. Благодарение на успешното партньорство с Френски институт в България през последната година ни бе осигурен учител с майчин език френски, който има и преподавателска правоспособност. В следващите месеци г-жа Амри ще преподава френски език в училището и ще организира различни инициативи с класовете.

Г-жа Амри бе посрещната от Галина Тимова, директор на 20. ОУ „Тодор Минков“, и Гаврил Димитров, председател на УН. Училищното настоятелство има своята ключова роля за осигуряването на условия за настаняване и пребиваване на г-жа Амри в нашето училище. Със средства от бюджета на Настоятелството се настанява френският ни учител, както и се отделят пари за издръжка.

Г-жа Амри бе приветствана от френските паралелки, а Димитър Станимиров и Ани Чакърова, представители на Ученическия съвет, разведоха из сградата на училището педагогическия специалисти и го запознаха с малките франкофони, както и с историята и интересни факти за 20. ОУ .

Екипът на 20. ОУ „Тодор Минков“ е в етап на преговори за привличане на педагогически специалист, носител на майчин език немски. Надяваме се скоро да се похвалим и с такъв успех.