Откриване на учебната година

Уважаеми родители,

На 15.09.2021 г. ще открием новата учебна година в двора само за учениците от първи клас и техните родители.

Класните ръководители ще посрещнат учениците си в класните стаи при следния часови график:

Влизането в училището и движението в общите части, както и в класните стаи за учениците в прогимназиален етап, е с поставена защитна маски, покриващи плътно носа и устата.