Топ резултати на НВО VII клас

Седмокласниците на 20. ОУ „Тодор Минков“ показаха отлични резултати на НВО през тази иначе трудна учебна година:

Средният успех по БЕЛ за нашето училище е 81.42 т. (за сравнение с 2020 г. – 79.19 т.) при среден за страната – 53,86 точки от максимум 100 .

Средният успех по математика за училището ни е 72.38 т. (за сравнение с 2020 – 65.92 т.) при среден за страната – 37,94 точки от максимум 100 .

Поздравления за прекрасния екип от учители, които готвеха усърдно учениците ни през изминалата ковид-година!

Поздравления и за мотивираните ни ученици, които полагаха усилия и показаха висока мотивация за учене, довели до този забележителен успех!